Valeč u Podbořan

Skelné opály Hyality ( SiO2·nH2O)  z Valče u Podbořan.